نانواکسید کربنات کلسیم

تومان15,000

نانو کربنات کلسیم

با درصد خلوص 95%

سایز متوسط ذرات 30 تا 50 نانومتر

رنگ سفید

قیمت درج شده برای هر گرم می باشد.